MENU

Методична робота в школі.

 

Удосконалення педагогічного процесу не може відбуватися, якщо не ведеться робота з підвищення кваліфікації вчителів, не впроваджуються нові технології навчання. Саме ці частинки забезпечують продуктивність навчального процесу.  Тому через систему методичної роботи відбувається вдосконалення навчально-виховного процесу й підвищення професійного рівня вчителів.

 

Завдання та зміст методичної роботи

 

   У статуті школи записано, що одним із обов’язків педагогічних працівників є постійне підвищення професійного рівня, педагогічної  майстерності, загальної і політичної культури. Цьому значною мірою сприяє організація методичної роботи з вчителями. Основний зміст цієї роботи такий:

1) вивчення директивних документів про школу;

2) вивчення і впровадження в практику передового педагогічного досвіду;

3) надання практичної допомоги вчителям з питань вдосконалення теоретичних знань, педагогічної майстерності;

4) постійне знайомство з новими досягненнями психолого-педагогічних наук і методики викладання навчальних предметів;

5) систематичне вивчення і аналіз навчальних програм, підручників, посібників, методичних рекомендацій;

6) вивчення і аналіз якості знань, умінь і навичок учнів, труднощів в опануванні навчальним матеріалом та вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

7) оволодіння новими методами і прийомами навчання і виховання.

 

Структура методичної роботи


 

Хостинг від uCoz